คุณสมมาตร ศรีวิเชียร

Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ในการติดตามเรื่องตลอดเลยครับ ทำให้เรามั่นใจว่าขั้นตอนการดำเนินการของเราจะเสร็จสมบรูณ์ เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นมืออาชีพครับ ก็ใครสนใจที่อยากมีบ้านในเมืองไทย อยากแนะนำ ซัน เกทเวย์ ครับ บริษัทเป็นเหมือนตัวแทนความสำเร็จในการมีบ้านในเมืองไทยครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

รู้จักจาก Facebook ครับ

 

ทำไมลูกค้าถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยค่ะ

เราวางแผนนานแล้วครับ
แต่ยังไม่มีโอกาสเพราะไม่มีหลักฐานรายได้ในเมืองไทยครับ แล้วพอเราเจอโครงการนี้จาก
Facebook ว่ามีสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ และใช้รายได้จากต่างประเทศได้
เราเลยสนใจและติดต่อเข้าไปครับ

 

อะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจยืนกู้กับทางเราคะ

เพราะ ธอส.
เป็นธนาคารของรัฐครับ มีความน่าเชื่อถือ วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทำให้เรามั่นใจครับ

 

ตอนดำเนินการลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างมั้ยคะ

ก็ประทับใจครับเจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ในการติดตามเรื่องตลอดเลยครับ ทั้งค่อยตรวจเอกสาร
และค่อยช่วยเหลือกรณีเอกสารเราไม่สมบรูณ์
ทำให้เรามั่นใจว่าขั้นตอนการดำเนินการของเราจะเสร็จสมบรูณ์
เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นมืออาชีพครับ

ลูกค้าวางแผนหลังเกษียณ
ว่าอย่างไรบ้างคะ

ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยครับ
เพราะไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเราครับ

 

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากทำสินเชื่อเหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยนะคะ

ก็ใครสนใจที่อยากมีบ้านในเมืองไทย
อยากแนะนำ ซัน เกทเวย์ ครับ
บริษัทเป็นเหมือนตัวแทนความสำเร็จในการมีบ้านในเมืองไทยครับ

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส