คุณสมคิด สินประยะ

คุณสมคิด สินประยะ ลูกค้าคนไทยใน Canada
คุณสมคิด สินประยะ ลูกค้าคนไทยใน Canada
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ผมว่าเหมือนเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศได้มีบ้านในไทยครับ ก็อยากแนะนำ ซัน เกทเวย์ ครับ สำหรับคนที่อยากมีบ้านในไทย

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้าอยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหน ทำอาชีพอะไรคะ

อยู่มาใกล้จะ 7 แล้วครับ เป็นพนักงานบริษัท

 

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

คนรู้จักแนะนำมาครับ

 

ทำไมถึงต้องการที่ซื้อบ้านในไทยคะ

ซื้อไว้สำหรับอนาคตครับ มีแผนจะกลับไทย

 

เคยขอสินเชื่อที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ

ไม่เคยครับ

 

อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ขอสินเชื่อกับทางเราคะ

เพราะตอบโจทย์สำหรับคนไทยในต่างประเทศครับ

 

ขอสินเชื่อกับทางเราเป็นอย่างไรบ้างคะ

ใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ อาจจะเป็นเพราะเวลาที่ต่างกันครับ แต่ภาพรวมก็โอเคครับ

 

ในความคิดเห็นของลูกค้าที่ได้มีโอกาสมีบ้านในไทยเป็นของตัวเองโดยใช้รายได้ต่างประเทศ ลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ

ผมว่าเหมือนเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศได้มีบ้านในไทยครับ

 

ลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการเราบ้างคะ

ประทับใจที่ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จครับ

 

ฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่มองหาหรือกำลังมองหาโอกาสการมีบ้านในไทยเหมือนกับลูกค้าหน่อยค่ะ

ก็อยากแนะนำ ซัน เกทเวย์ ครับ สำหรับคนที่อยากมีบ้านในไทย