คุณศิริวรรณ ม่วงแสง คนไทยใน Australia

คุณศิริวรรณ ม่วงแสง ลูกค้าคนไทยจาก Australia
คุณศิริวรรณ ม่วงแสง ลูกค้าคนไทยจาก Australia
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะ ติดตามเรื่องดีค่ะ แนะนำและช่วยเหลือด้านเอกสารดีค่ะ อยู่ต่างประเทศก็ซื้อบ้านที่ไทยได้ ไม่ยากอย่างที่คิด แค่เตรียมความพร้อม ให้เรียบร้อย ทางฝ่ายโครงการจะให้ความช่วยเหลือที่ดีค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : ดิฉันเป็นคนไทยค่ะ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : ทางโซเชียลค่ะ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะ ติดตามเรื่องดีค่ะ แนะนำและช่วยเหลือด้านเอกสารดีค่ะ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  กังวลมากค่ะ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A :  ดำเนินงานได้สำเร็จตามจุดประสงค์

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : ค่ะ อยู่ต่างประเทศก็ซื้อบ้านที่ไทยได้ ไม่ยากอย่างที่คิด แค่เตรียมความพร้อม
ให้เรียบร้อย ทางฝ่ายโครงการจะให้ความช่วยเหลือที่ดีค่ะ