คุณวิไล ช่วยชาตรี คนไทยในสวีเดน

คุณวิไล ช่วยชาตรี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน
คุณวิไล ช่วยชาตรี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

การดำเนินเรื่อง ก็ไม่กังวลนะคะเพราะคิดว่ายังไงก็คงผ่านเพราะได้รับการช่วยเต็มที่ค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะช่วยทุกอย่างค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ (ชื่อ นามสกุล /ประเทศ)

A : วิไล ช่วยชาตรี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน

 

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : ใว้พักผ่อนค่ะ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : ธนาคารแนะนำค่ะ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : ดูแลดีค่ะช่วยทุกอย่างค่ะ ในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆเจ้าหน้าที่ติดตามช่วยเหลือดีค่ะ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  ก็ไม่กังวลนะคะเพราะคิดว่ายังไงก็คงผ่านเพราะได้รับการช่วยเต็มที่ค่ะ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : การดูแลเอาใจใส่ค่ะ

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจค่ะ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : มีคนถามมาหลายคนเลยค่ะ แนะนำให้ได้นะคะ