คุณรัตนาพร แร่กาสิน

คุณรัตนาพร แร่กาสิน ลูกค้าจากประเทศ uk
คุณรัตนาพร แร่กาสิน ลูกค้าจากประเทศ uk
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากซื้อบ้านเวลาเราอยากกลับมาพักผ่อนที่ไทย เราเองมีรายได้ที่ต่างประเทศ และธนาคารที่ไทยยังไม่รองรับรายได้จากต่างประเทศ นอกจากโครงการของทาง sun gateway

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

รู้จักจาก facebook ค่ะ

 

ทำไมลูกค้าถึงอยากซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

อยากซื้อบ้านเวลาเราอยากกลับมาพักผ่อนที่ไทยค่ะ
และนอกจากนั้นก็อยากเก็บไว้ตอนเกษียณ

 

อะไรที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจยืนกู้กับทางเราคะ

เพราะว่าเราเองมีรายได้ที่ต่างประเทศ
และธนาคารที่ไทยยังไม่รองรับรายได้จากต่างประเทศ นอกจากโครงการของทาง
sun gateway และเราเองก็ศึกษาจากรีวิวลูกค้าท่านอื่นค่ะ
ทำให้เราตัดสินใจยืนเรื่องค่ะ

 

ตอนดำเนินเรื่องลูกค้ามีความประทับใจโครงการของเราอย่างไรบ้างคะ

ประทับใจมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลดีมากค่ะ

 

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกบคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมคะ

ถ้าใครอยากมีบ้านและใช้รายได้ในต่างประเทศ sun gateway เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ