คุณมานะ นาคอินทร์ คนไทยใน นอร์เวย์

คุณมานะ นาคอินทร์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์
คุณมานะ นาคอินทร์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เป็นโครงการที่ดีครับ สำหรับคนไทยในต่างเเดนที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองในไทย แต่ไม่มีเวลาดำเนินการเอง ทางโครงการจะดูแลเราทุกอย่าง คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในแต่ละขั้นตอนตลอดจนเซ็นสัญญากับทาง ธอส. ครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : .อยากมีบ้านเพื่อที่จะใช้พักอาศัยเวลามาเมืองไทย

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A :  .รู้จักทางอินเตอร์เน็ตครับ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : .เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ
ตั้งแต่ที่เริ่มติดต่อ จนเสร็จทุกกระบวนการ ช่วยตรวจเช็คเอกสารโดยระเอียดทุกขั้นตอน

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A : ไม่กังวลใจเรื่องเอกสาร
เพราะมั่นใจว่าเอกสารเราพร้อม และมั่นใจว่าต้องผ่าน เพราะทางโครงการช่วยแนะนำปรึกษามาโดยตลอด
กังวลอยู่เรื่องเดียวคือวงเงินอนุมัติ
 

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A :  มีการทำงานที่เป็นระบบครับ
มีขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลให้คำแนะนำคำปรึกษาทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรื่อง

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจครับ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : .เป็นโครงการที่ดีครับ
สำหรับคนไทยในต่างเเดนที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองในไทย
แต่ไม่มีเวลาดำเนินการเอง ทางโครงการจะดูแลเราทุกอย่าง คอยให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษาในแต่ละขั้นตอนตลอดจนเซ็นสัญญากับทาง ธอส ครับ.