คุณภทรดนัย คมจิตร

คุณภทรดนัย คมจิตร ลูกค้าจากประเทศ New Zealand
คุณภทรดนัย คมจิตร ลูกค้าจากประเทศ New Zealand
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากซื้อบ้านไว้ให้ครอบครัว เราเองก็ศึกษารีวิวจากลูกค้าท่านอื่นมาสักพักครับ เลยตัดสินใจทำเรื่อง สำหรับการทำสินเชื่อเพื่อคนไทยในในต่างประเทศที่ต้องการมี้บานในไทย ต้อง sun gateway ครับ ผมเองที่ดำเนินการแล้ว ก็แนะนำคนรอบข้างที่อยากมีบ้านในไทยครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

 

ทำไมลูกค้าถึงอยากซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

อยากซื้อบ้านไว้
ให้ครอบครัวครับ

 

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

รู้จักจากเพื่อนครับ
ผมก็ลองศึกษาข้อมูลดูในเว็บไซต์ครับ

 

อะไรที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจยืนกู้กับทางเราคะ

เราเองก็ศึกษาจากรีวิวลูกค้าท่านอื่นครับ
ทำให้เราตัดสินใจยืนเรื่องครับ

 

ตอนดำเนินเรื่องลูกค้ามีความประทับใจโครงการของเราอย่างไรบ้างคะ

ประทับใจครับ เจ้าหน้าที่แนะนำดีครับ 

 

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกบคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมคะ

เชื่อมั่นได้ครับ
สำหรับการทำสินเชื่อเพื่อคนไทยในในต่างประเทศที่ต้องการมี้บานในไทย ต้อง
sun gateway ครับ
ผมเองที่ดำเนินการแล้ว ก็แนะนำคนรอบข้างที่อยากมีบ้านในไทยครับ