คุณปานหทัย กุลเลียบ คนไทยในสวีเดน

คุณปานหทัย กุลเลียบ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน
คุณปานหทัย กุลเลียบ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี และเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศสามารถมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองในบ้านเกิดเมืองนอน โครงการเป็นตัวกลางที่ดี ช่วยเหลือแนะนำในเรื่องเอกสาร สะดวกรวดเร็วและไว้ใจได้ค่ะ จึงขอสนับสนุนและแนะนำสำหรับคนไทย ที่ยังต้องการมีบ้าน เป็นของตัวเองแต่ไม่สามารถกู้เงินเองได้

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : ต้องการมีที่อยู่อาศัยในเมืองไทย
เมื่อเวลาเดินทางกลับไทยค่ะ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : รู้จักโครงการผ่าน face book และ พี่คนไทยที่อยู่ที่นี่
กู้ผ่านค่ะ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลดี และ
และให้คำแนะนำดีค่ะ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  ต้องมีความกังวลใจเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่มั่นใจว่า ทางธนาคารจะให้กู้ผ่านไหม หรือมากน้อยแค่ไหน

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : เขื่อมั่นในโครงการเพราะมีคนรู้จักหลายคนกู้ผ่าน

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : วงเงิน พอใจ ค่ะ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี
และเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศสามารถมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองในบ้านเกิดเมืองนอน
โครงการเป็นตัวกลางที่ดี ช่วยเหลือแนะนำในเรื่องเอกสาร สะดวกรวดเร็วและไว้ใจได้ค่ะ  จึงขอสนับสนุนและแนะนำสำหรับคนไทย
ที่ยังต้องการมีบ้าน เป็นของตัวเองแต่ไม่สามารถกู้เงินเองได้