คุณปัญญา ทรงอยู่ คนไทยในเลบานอน

คุณปัญญา ทรงอยู่ ลูกค้าคนไทยในเลบานอน
คุณปัญญา ทรงอยู่ ลูกค้าคนไทยในเลบานอน
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ก็อยากฝากถึงคนไทยในต่างประเทศท่านใดอยากมีบ้านในประเทศไทยก็สามารถใช้บริการกับสินเชื่อธอสได้ครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

ซื้อไว้เปนที่พักอาศัยและก็เผื่อมีโครงการทำกิจการไปด้วยน่ะครับ

 

ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ
?

ครับดูแลดีให้คำปรึกษาดี

 

ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

กลัวจะเซ็นเอกสารไม่ทันกำหนดครับ

 

อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

เพราะได้กลับไปเจอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บางคนครับ

 

วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ
พึงพอใจไหมคะ

พอใจครับ

 

อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ
เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ
?

ก็อยากฝากถึงคนไทยในต่างประเทศท่านใดอยากมีบ้านในประเทศไทยก็สามารถใช้บริการกับสินเชื่อธอสได้ครับ