คุณปวริศา ถาวรพราหมณ์ คนไทยใน Qatar

คุณปวริศา ถาวรพราหมณ์  ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Qatar
คุณปวริศา ถาวรพราหมณ์  ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Qatar
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากให้คนที่สนใจจะซื้อบ้านลดความกังวลเพราะบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ทุกอย่างมีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้จริง และการกู้ การดำเนินการสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : เพราะเป็นบั้นปลายชีวิต

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : เจ้าหน้าที่ทางธนาคารแนะนำมา

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : สะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่าย
เจ้าหน้าที่สุภาพ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  กังวลจะดำเนินไม่ทันการ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : ทุกอย่างมีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร
และเป็นที่น่าเชื่อถือจากการสำรวจชื่อเสียงของบริษัทผ่านทางเว็ป และกระทู้ต่างๆ

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พึงพอใจกับวงเงิน

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : อยากให้คนที่สนใจจะซื้อบ้านลดความกังวลเพราะบริษัทมีความน่าเชื่อถือ
ทุกอย่างมีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้จริง และการกู้ การดำเนินการสะดวก รวดเร็ว
และเป็นไปตามที่คาดหวังไว้