คุณปรวรรณ ลาร์โลซ่า

คุณปรวรรณ ลาร์โลซ่า  ลูกค้าจาก USA
คุณปรวรรณ ลาร์โลซ่า  ลูกค้าจาก USA
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

การที่เราซื้อบ้าน หรือ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยังไงมันก็คุ้มค่าค่ะ เพราะอนาคตอาจจะมีมูลค่าเพิ่ม และเราเองก็มีรายได้จากต่างประเทศ เราสามารถใช้รายได้ตรงนี้ซื้อได้ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยในต่างประเทศ อนาคตตอนเกษียณเราเองก็จะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยด้วย

Think of Thailand, Think Sun Gateway

 

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

ตอนนั้นเรากลับไปพักผ่อนที่ไทยพอดีค่ะ
เรามีโอกาสได้ไปเดินงานโครงการบ้านเลยได้ไปเจอโครงการนี้

 

อะไรที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจยืนกู้กับทางเราคะ .

ตอนนั้นเราเองก็ติดต่อหลายธนาคาร
ก็ถูกปฏิเสธ เราเลยติดต่อ ธอส.  ทาง ธอส.
ก็บอกว่ามีโครงการ สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ เราเลยสนใจค่ะ

 

ตอนดำเนินเรื่องลูกค้ามีความประทับใจโครงการของเราอย่างไรบ้างคะ

ประทับใจค่ะ
เป็นโครงการที่ดี

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกบคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมคะ

การที่เราซื้อบ้าน หรือ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยังไงมันก็คุ้มค่า ค่ะ เพราะอนาคตอาจจะมีมูลค่าเพิ่ม
และเราเองก็มีรายได้จากต่างประเทศ เราสามารถใช้รายได้ตรงนี้ซื้อได้
เป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
  อนาคตตอนเราเองก็จะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยด้วย