คุณนัฐฑนันท์ โว็คเซค คนไทยใน Norway

คุณนัฐฑนันท์ โว็คเซค  ลูกค้าคนไทยจาก Norway
คุณนัฐฑนันท์ โว็คเซค  ลูกค้าคนไทยจาก Norway
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

พอใจค่ะ ได้วงเงินตามต้องการ กู้สร้างหรือซื้อบ้านในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ บริการครบทุกเรื่องเลย ไม่ต้องบินกลับไทยด้วย

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : เพราะอยากปลูกสร้างบ้าน ในยามกลับไปอยู่ไทยค่ะ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : เห็นโฆษณาในเฟสบุ๊คค่ะ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : ดีค่ะ ระเอียด รอบคอบ ในส่วนเอกสาร  ทำงานเป็นระบบ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  ไม่มีความกังวลใจในเรื่องกู้ผ่านไม่ผ่าน.

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : ความเชื่อมั่นเพราะว่าเห็นเคสลูกค้าอื่นๆที่กู้ก็ผ่านกันทุกคน

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจค่ะ ได้วงเงินตามต้องการ ทีแรกทำใจว่าเราอาจจะไม่ได้เต็มตามวงเงินที่เรากู้.

 

 Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : กู้สร้างหรือซื้อบ้านในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ
ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ บริการครบทุกเรื่องเลย ไม่ต้องบินกลับไทยด้วย