คุณนพรัตน์ ใหญ่โสมานัง คนไทยในจีน

คุณนพรัตน์ ใหญ่โสมานัง ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน
คุณนพรัตน์ ใหญ่โสมานัง ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากฝากถึงคนไทยในต่างประเทศว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับ สามารถช่วยเหลือคนที่อยากมีบ้านแต่ไม่มีเวลาเดินเรื่องเอกสารได้ครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : เพราะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นครับ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : รู้จักจากอินเตอร์เน็ตครับ กับพี่ชายบอกมา

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ การอธิบายข้อมูลขั้นตอนต่างๆชัดเจนดีครับ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  มีครับ
กลัวว่าจะไม่ผ่าน
มากกว่า

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A :  เพราะเป็นโครงการที่ดีครับ ทำให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีบ้านตามใจได้ครับ

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจครับกับวงเงินที่ได้

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A :  อยากฝากถึงคนไทยในต่างประเทศว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับ
สามารถช่วยเหลือคนที่อยากมีบ้านแต่ไม่มีเวลาเดินเรื่องเอกสารได้ครับ