คุณธีทัต ธรรมปัญญา คนไทยในอเมริกา

คุณธีทัต ธรรมปัญญา ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณธีทัต ธรรมปัญญา ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่ประสานงานดีครับ บริการดี การใช้บริการผ่านบริษัท สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : เพราะครอบครัวอยู่ที่ไทยครับ 

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : รู้จักจากในเว็บไซต์ ธอส. ครับ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : ก็ประสานงานดีครับ บริการดี

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  มีครับ
กลัวไม่ทันเวลา

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A :  มีการดูแลที่ดีครับ

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจครับ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A :  การใช้บริการผ่านบริษัท สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากครับ