คุณดวงพร อุไร คนไทยใน Sweden

คุณดวงพร อุไร ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Sweden
คุณดวงพร อุไร ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Sweden
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่ให้บริการดีค่ะ ในทุกปัญหาที่เราไม่เข้าใจให้ความชัดเจนดีค่ะ ดีมากๆค่ะ ถ้าคุณอยากจะมีบ้านในเมืองไทย ทางโครงการสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเหมือนกับดิฉัน

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ (ชื่อ นามสกุล /ประเทศ)

A : ดวงพร อุไร ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Sweden

 

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : อยากมีบ้านของตัวเองค่ะ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : จากเพื่อนๆค่ะ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ให้บริการดีค่ะ ในทุกปัญหาที่เราไม่เข้าใจให้ความชัดเจนดีค่ะ ดีมากๆค่ะ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  ไม่ค่ะ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : ให้บริการดี ได้รับคำแนะนำและข้อมูลชัดเจน
ถ้าเราพร้อมทุกอย่าง
okค่ะ

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจค่ะ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : ถ้าคุณอยากจะมีบ้านในเมืองไทย ถ้าคุณพร้อมทางโครงการสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเหมือนกับดิฉัน
ขอบคุณมากๆค่ะ