คุณณัฐเมธี เครือภูงา คนไทยในนเธอร์แลนด์

คุณณัฐเมธี เครือภูงา ลูกค้าคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์
คุณณัฐเมธี เครือภูงา ลูกค้าคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ประทับใจการตรวจสอบเอกสารมี checklist ให้ว่าต้องการอะไรบ้าง ต้องเซนต์ต้องรับรองตรงไหนบ้างครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : มีแพลนว่าจะกลับไปทำงานที่ประเทศไทย

 

Q : มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : มีคนแนะนำให้ทำผ่านโครงการนี้ครับ

 

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : ประทับใจการตรวจสอบเอกสารมี checklist ให้ว่าต้องการอะไรบ้าง
ต้องเซนต์ต้องรับรองตรงไหนบ้างครับ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน /
ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A : ค่อนข้างกังวลพอสมควรเรื่องวงเงินและการอนุมัติครับ
เพราะไม่เคยทำมาก่อน

 

Q : อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : มีการแจ้งให้ทราบขั้นตอนที่กำลังดำเนินการให้ทราบเมื่อสอบถามครับ