คุณณัฐพงษ์ ปรัชญากิตติ

คุณณัฐพงษ์ ปรัชญากิตติ ลูกค้าจากประเทศ USA
คุณณัฐพงษ์ ปรัชญากิตติ ลูกค้าจากประเทศ USA
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ในวัยเกษียณจะกลับไปอยู่ที่ประเทศไทย เราเลยอยากมีบ้านไว้ให้ตัวเองครับ การบริการเจ้าหน้าที่ดีมากครับ พูดจาเพราะ ติดต่อกลับรวดเร็วด้วยครับ ใครที่อยากจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยหรืออยากมีบ้านในเมืองไทย อยากให้ลองติดต่อไปทาง Sun Gateway ครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway