คุณจอมแก้ว วีส

คุณจอมแก้ว วีส ลูกค้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
คุณจอมแก้ว วีส ลูกค้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากขอบคุณทาง sun gateway ที่ช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ จนสำเร็จ แล้วก็อยากฝากสำหรับคนที่อยากมีบ้านอยู่เมืองไทย แล้วทำงานอยู่ต่างประเทศ ก็อยากให้ลองติดต่อทาง sun gateway ค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q :  อยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหนแล้วคะ

อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มา
14 ปี แล้วค่ะ 

 

Q : รู้จักโครงการเราได้ยังไงคะ 

เคยเห็นผ่านตาม facebook
ค่ะ แล้วก็มีญาติแนะนำมาอีกด้วยค่ะ

 

Q :  อะไรที่ทำให้ตัดสินใจกู้กับทาง ธอส. คะ 

เห็นโฆษณา
แล้วก็ญาติแนะนำให้รู้จักกับ
sun gateway ว่ามีโครงการนี้นะ
ก็เลยติดต่อ

 

Q : ทำไมลูกค้าถึงต้องการซื้อบ้านที่ไทยคะ 

เพราะว่าทางครอบครัวที่เมืองไทยยังไม่มีบ้านแบบที่เป็นของตัวเราเองค่ะ
ก็เลยตัดสินใจค่ะ

 

 

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไร
ในโครงการของเราบ้างไหมคะ

ประทับใจค่ะ
อยากขอบคุณทาง
sun
gateway ที่ช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ จนสำเร็จ

 

Q : ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านเหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมคะ  

ก็อยากฝากสำหรับคนที่อยากมีบ้านอยู่เมืองไทย
แล้วทำงานอยู่ต่างประเทศ ก็อยากให้ลองติดต่อทาง
sun gateway ค่ะ