คุณกฤษณ์ชัย พรหมกิ่งแก้ว คนไทยใน Australia

คุณกฤษณ์ชัย พรหมกิ่งแก้ว ลูกค้าคนไทยจาก Australia
คุณกฤษณ์ชัย พรหมกิ่งแก้ว ลูกค้าคนไทยจาก Australia
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ถ้าคุณมีความต้องการบ้านที่ไทย แต่ทำงานอยู่เมืองนอก แล้วอยากหาที่กู้เงินซื้อบ้าน ก็ติดต่อกับบริษัทนี้ได้เลยคับ ไม่ยุ่งยาก สบายๆ มีการทำงานเป็นระบบ เอกสารชัดเจน น่าเชื่อถือ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : อยากซื้อไว้เป็นทรัพย์สินครับ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : ติดต่อไปที่ธนาคาร ธอส
แล้วทางธนาคารแนะนำมาอีกทีครับ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลดีครับ
ไม่ยุ่งยาก

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  กังวลแค่ว่าจะไม่ผ่าน
เท่านั้นครับ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : มีการทำงานเป็นระบบ
เอกสารชัดเจน น่าเชื่อถือ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : ถ้าคุณมีความต้องการบ้านที่ไทย
แต่ทำงานอยู่เมืองนอก แล้วอยากหาที่กู้เงินซื้อบ้าน ก็ติดต่อกับบริษัทนี้ได้เลยคับ
ไม่ยุ่งยาก สบายๆ