คุณกนกอร วงษ์ชัยยะ

คุณกนกอร วงษ์ชัยยะ ลูกค้าจากประเทศ Australia
คุณกนกอร วงษ์ชัยยะ ลูกค้าจากประเทศ Australia
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากมีบ้านไว้ในอนาคตเผื่อกลับไปอยู่ที่เมืองไทยค่ะมาอยู่ที่นี่ได้เกือบ 3 ปีแล้วค่ะเป็นพนักงานร้านนวดสปาค่ะ ประทับใจมากค่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำ และช่วยเหลือเราได้ดีมากค่ะ สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ใครที่อยากมีบ้าน แนะนำที่นี่เลยค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมคุณลูกค้าถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในไทยคะ
A:  ก็อยากมีบ้านไว้ในอนาคตเผื่อกลับไปอยู่ที่เมืองไทยค่ะ

Q:  วางแผนนานไหมค่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำการกู้
A:  ไม่นานมากค่ะ
ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำดีมากค่ะ ก็เลยวางแผนไว้ค่อนข้างดี  จึงตัดสินใจทำค่ะ

Q:  อยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหนแล้วคะ
ทำอาชีพใด เป็นอย่างไรบ้าง ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

A:  มาอยู่ที่นี่ได้เกือบ 3
ปีแล้วค่ะเป็นพนักงานร้านนวดสปาค่ะการทำงานที่นี่ช่วงโควิด
ก็มามีผลกระทบอย่างมากเลยค่ะ แต่ก็ดีขึ้นมามากแล้วค่ะ

Q: ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไร
ในโครงการของเราบ้างไหมคะ

A: ประทับใจมากค่ะ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำ
และช่วยเหลือเราได้ดีมากค่ะ

 Q:  ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
A:   ก้มีกังวลบ้างค่ะ ในเรื่องขอโควิดด้วยค่ะ
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

Q:  วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ
พึงพอใจไหมคะ

A:  พึงพอใจค่ะ

Q: ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านเหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมคะ

A: โอกาสมาถึงเราแล้วค่ะ
สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ใครที่อยากมีบ้าน แนะนำที่นี่เลยค่ะ
ดูแลเราจนมีบ้านเป็นของตัวเองเลยค่ะ ไม่ต้องเดินทางกลับไปทำเรื่องเองเลยค่ะ