คุณจินตนา มาสะและ คนไทยในอียิปต์

คุณจินตนา มาสะและ คนไทยในอียิปต์

ประทับใจเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเอกสารดีมากค่ะ และก็ละเอียดทุกขั้นตอนค่ะทำหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนที่แรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายประสานงานตลอดเวลาที่ดิฉันทำเรื่องกู้ค่ะ

Read more