คุณชวินโรจน์ กิจเรืองโชติ

คุณชวินโรจน์ กิจเรืองโชติ

ตั้งใจซื้อบ้านตั้งใจให้ตัวเองครับ ตอนแรกกังวลเพราะผมทำงานอยู่ต่างประเทศไม่มีรายได้ที่ไทย แต่พอได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ โครงการนี้เป็นโอกาสเป็นของคนไทยในต่างประเทศที่อยากมีบ้านไทย สามารถใช้รายได้จากต่างประเทศได้เลย ถ้าใครสนใจติดต่อ ซัน เกทเวย์ ได้นะครับ

Read more
คุณสรไกร ชาลีวิน คนไทยใน Laos

คุณสรไกร ชาลีวิน คนไทยใน Laos

ได้รับความช่วยเหลือดีมากนะครับ แม้จะมีความไม่เข้าใจ แต่ว่าทางบริษัทก็พยามช่วยเราจนได้ ประทับใจเป็นเรื่อง attention ความตั้งใจความพยายามจริงนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเอกสาร พนังงานก็พยามให้ข้อมูลและช่วยเหลือมาตลอด

Read more
คุณอิทธิวัฒน์ แพงสี คนไทยในลาว

คุณอิทธิวัฒน์ แพงสี คนไทยในลาว

ก็อยากจะให้ลองดำเนินเรื่อง ดูครับสำหรับคนที่อยากมีบ้านแล้วยังกังวลว่าจะกู้ได้หรือไม่ได้ยังมีบริษัทซันเกทเวย์ ที่จะคอยให้คำแนะนำและก็เป็นตัวแทนในดำเนินเรื่องโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเอกสารเราก็จะได้มีเวลาทำงานมากขึ้นไปต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นครับ

Read more