คุณสมพร บอร์จ คนไทยจใน Malta

คุณสมพร บอร์จ คนไทยจใน Malta

อยู่มาจะ 6 ปีแล้วค่ะ แฟนเราเป็นคน Malta ค่ะ เราแต่งงานที่นี่เลย ทำงานเป็นแม่บ้านค่ะ เงินมันต่างกันเยอะเลยค่ะ บ้านเรามันไม่ได้ขนาดนี้ค่ะ ที่นี่ก็เหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะ อากาศเหมือนบ้านเรานะ 3ฤดูแล้วแต่ปี บางปีก็ร้อนหนัก บางปีก็ฝนหนัก ถ้า ณ ตอนนี้ที่ Malta น่าอยู่กว่าในเรื่องของการงาน

Read more