คุณพลอยชมพู อภิสิริมงคลกุล ลูกค้าจาก Philippines

คุณพลอยชมพู อภิสิริมงคลกุล ลูกค้าจาก Philippines

จริงๆแล้วใครที่สนใจแล้วยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่ทราบรายละเอียด สามารถสอบถามได้นะคะ เจ้าหน้าที่เฟรนลี่ ดูแลดี เรื่อง process ต่างๆก็เป็นขั้นตอน บริษัททำงานเป็นขั้นตอนจริง อนุมัติจริง ถ้าใครอยากมีบ้าน โดยเฉพาะอย่างเราอยู่ต่างประเทศ ก็การเงิน การธนาคารมันลำบาก ก็สามารถใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

Read more