คุณ วีระสันต์ จุลสม  คนไทยใน Bangladesh

คุณ วีระสันต์ จุลสม คนไทยใน Bangladesh

อยู่ที่ Bangladesh มา 10 ปีแล้วครับ ที่นี่ก็เป็นประเทศกำลังพัฒนา พอดีผมทำงานที่ CP แล้วเขามีโครงการที่ขยาย ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ ที่นี่ก็ต่างจากที่ไทยในเรื่องของความเป็นอยู่ ที่นี่เป็นมุสลิมครับ ระบบการทำงานก็ต่างกัน วัฒนธรรมด้วย ชอบเมืองไทยมากกว่า

Read more