คุณวรรณภา กันทะแก้ว

คุณวรรณภา กันทะแก้ว

อยากมีบ้านเป็นเป้าหมายค่ะ เพราะเราคิดว่าเกษียณจะกลับไปอยู่ไทย อีกทั้งความน่าเชื่อถื่อทั้งของบริษัทและของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างถูกกว่าธนาคารอื่น การมีบ้านในไทยไม่ยากค่ะ เราต้องทำได้ และถ้าได้ทำกับ ซัน เกทเวย์ ยิ่งดีค่ะ

Read more