3 แบงก์รัฐ ทยอยจ่ายเงินผู้มีรายได้น้อยแล้ว

3 แบงก์รัฐ ทยอยจ่ายเงินผู้มีรายได้น้อยแล้ว

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มจ่ายเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,500 – 3,000 บาท แล้ว ซึ่งจะดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน
สำหรับ ผู้มีรายได้น้อยที่มีข้อมูลและคุณสมบัติครบถ้วนที่ลงทะเบียนผ่าน ธ.กรุงไทย มีจำนวน 981,000 ราย ธ.ออมสิน 2,160,000 ราย และ ธ.ก.ส. 3,840,000 ราย แบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งจะได้รับเงิน 1,500 บาท จำนวน 3,820,000 ราย และผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะได้รับเงิน 3,000 บาท จำนวน 3,161,000 ราย”
“รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเกษตรกร ข้าราชการและพนักงานของรัฐ และขยายไปถึงอาชีพอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ไม่สะเปะสะปะ โดยกระตุ้นให้มีการลงทะเบียนเพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการของประชาชนอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เช่น รถไฟฟรี รถเมล์ฟรี ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นมาตรการชั่วคราวที่ทำควบคู่ไปกับมาตรการทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และไม่ทำให้ประชาชนเป็นหนี้เพิ่ม