สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อชาวต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในต่างประเทศ ที่ต้องการมีอสังหาริมทรัพย์ในไทย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อการอยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • อายุ 21-65 ปี
  • มีหลักฐานการพำนักในประเทศนั้นๆ
  • มีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด**
  • มีหลักฐานรายได้จากประเทศที่กำหนด**

หมายเหตุ : เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ซัน เกทเวย์