ธอส. นำทีมชุมชนบ้านสามเรือน ลงแขกเกี่ยวข้าวรับขวัญแม่โพสพ ต่อยอดเทศกาลหุ่นไล่กา ณ ชุมชนสามเรือน
12 เมษายน 2562
#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 คุณครรชิต นิลกิจศรานนท์ และ คุณพรพิมล สมัยนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมพนักงานจิตอาสาธนาคารอาคารสงเคราะห์ และชาวบ้านชุมชนบ้านสามเรือน เข้าร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวรับขวัญแม่โพสพที่มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรม "หุ่นไล่กา ที่สามเรือน" ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะใช้ฟางข้าวที่ได้จากการลงแขกเกี่ยวข้าวมาทำเป็นหุ่นไล่กาที่มีความสูงกว่า 15 เมตร เพื่อทำการประกวด นอกจากนี้ชาวบ้านยังสาธิตพิธีรับขวัญข้าว ร้องเพลงเกี่ยวข้าว รวมทั้งการทำขนมไทยแบบโบราณให้ได้ชมกัน สำหรับชุมชนบ้านสามเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนเป้าหมายที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทั้งที่อยู่อาศัย ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งความรู้ทางด้านการเงินการออมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 อีกทั้งยังเป็นนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนบ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :