ธอส. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2561
8 พฤศจิกายน 2561
#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี คุณภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐเป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับมอบและร่วมเป็นเกียรติในงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2561 "สร้างไทยไปด้วยกัน" สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :