กิจกรรมส่งมอบบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานสาขาลำพูนเข้าร่วมกิจกรรม CSR ในด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนพันธกิจของธนาคาร "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย ธนาคารฯสนับสนุนงบประมาณสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย จำนวน 4 หลัง วงเงิน 199,800 บาท ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น
22 ตุลาคม 2561
กิจกรรมการส่งมอบโครงการ สร้าง/ซ่อมแซม บ้านพักผู้สูงอายุ
19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดชัยนาท
18 ตุลาคม 2561
กิจกรรม CSR ส่งมอบบ้านโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ในพื้นที่ ชุมชนกุดยางสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
17 ตุลาคม 2561
กิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดเพชรบูรณ์
16 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณ อิทธิวัฒ แพงสี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยคะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณ อิทธิวัฒ แพงสี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยคะ
22 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ
19 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุภาณี กลิ่นประยูร ลูกค้าคนไทยจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ
18 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณ กิตติคุณ อุดมกุศลศรี ลูกค้าคนไทยจากประเทศบรูไน ด้วยคะ
17 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับคุณ จันทนา คำดอนหัน ลูกค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยคะ
16 ตุลาคม 2561
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :