วันนี้คนไทยในต่างแดนจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในไทยได้ง่ายขึ้น ด้วยโครงการ “สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ” ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ Sun Asset International จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เสนอเกณฑ์เงินกู้พิเศษสำหรับช่วยเหลือคนไทยไกลบ้านโดยเฉพาะ พร้อมให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ แม้ผู้กู้ไม่มีหลักฐานทางการเงินในประเทศไทยหรือไม่มีผู้กู้ร่วมในไทยก็สามารถขอรับการพิจารณาได้
 • image 2
  คุณวัลภา ศิริพัฒนานันทกูร คนไทยในสิงคโปร์
 • image 3
  คุณบุษฎี แวลลิงส์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 4
  คุณรัตนา รูปสวย คนไทยในสวีเดน
 • image 5
  คุณณัฐพันธ์ คนไทยในฮ่องกง
 • image 6
  คุณแนน นันทิยา วงศบัวทอง คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 7
  คุณบันดาล คำวงษ์ คนไทยในสิงคโปร์
 • image 8
  คุณทัศนีย์ มาซซ็ง คนไทยในลักเซมเบิร์ก
 • image 9
  คุณน้ำผึ้ง อลิน มาร์ติเนซ คนไทยในสหรัฐอเมริกา
 • image 10
  คุณกันยา ไดคส์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 11
  คุณชื่นจิต ชอว์ คนไทยในเยอรมันนี
 • image 12
  คุณรวิกานต์ โอลันเดร์ คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 13
  คุณศิริเพ็ญ ลีลา คนไทยในอเมริกา
 • image 14
  คุณศิริวรรณ ชูเที่ยง คนไทยในสวีเดน
 • image 15
  คุณกัญญนันท์ โฟลเลอร์ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 16
  คุณน้ำฝน แม็กดัฟฟ์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 17
  คุณมนัสลักษณ์ มุขยวงศ์ คนไทยในฮ่องกง
 • image 18
  คุณชวิศา วิเศษสังข์ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 19
  คุณสุพรรณี อ่วมศิริ คนไทยในสวีเดน
 • image 20
  คุณธนพร แมคโดนัลด์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 21
  คุณจอมสุรางค์ จำปาบุรี คนไทยในอเมริกา
 • image 22
  คุณนรีกานต์ อุจิโนะ คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 23
  คุณปวีณา ชูพักตร์ แม่บ้านคนไทยในประเทศอังกฤษ
 • image 24
  คุณจินตนา มอริส คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 25
  คุณศิริวรรณ ปาระเคน คนไทยในอังกฤษ
 • image 26
  คุณสุวิมล บีเดอร์มัน คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 27
  คุณสปันนา สกุลนักดนตรี โคนโอเวอร์ คนไทยในอเมริกา
 • image 28
  คุณจำรวย ขาวอ่อน คนไทยในฮ่องกง
 • image 29
  คุณประภา คอมลี่ย์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 30
  คุณสำรวย ผันอากาศ คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 31
  คุณเพ็ญพิมล สตั๊บ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 32
  คุณนิชกุล บอล คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 33
  คุณจรรยา เฟรนบริ๊ก คนไทยในเนเธอร์แลนด์
 • image 34
  คุณสุภารัตน์ ศิลาทอง คนไทยในอิตาลี
 • image 35
  คุณใจวิจิตร วงษ์เชษฐา คนไทยในสิงคโปร์
 • image 36
  คุณคุณวีรวัฒน์ เมฆสกุลดี คนไทยในเกาหลี
 • image 37
  คุณอัจฉราพร มาดี คนไทยในอังกฤษ
 • image 38
  คุณผุสดี แบรี่แมน คนไทยในสหรัฐอเมริกา
 • image 39
  คุณพัชราภรณ์ วิลสัน คนไทยในสหรัฐอเมริกา
 • image 40
  คุณดวงดาว เงินทองดี คนไทยในประเทศอังกฤษ
 • image 41
  คุณขวัญฤทัย ศาสตร์นิพนธ์ คนไทยในประเทศอิตาลี
 • image 42
  คุณปริม คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 43
  คุณศรีนวล รองหัสสุข คนไทยในประเทศนอร์เวย์
 • image 44
  คุณสมชาย มีหมู่ คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 45
  คุณปิยาภรณ์ คำเชียงใหม่ คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 46
  คุณปาริฉัตร คิม คนไทยในเกาหลี
 • image 47
  คุณเสนอ ใจกาศ คนไทยในสิงคโปร์
 • image 48
  คุณเบญจมาศ พุฒศรี คนไทยในสวีเดน
 • image 49
  คุณสมาพร บรรณารักษ์ คนไทยในอเมริกา
 • image 50
  คุณทิพวรรณ รินซะ คนไทยในโอมาน
 • image 51
  คุณนิภา เหมือนโพธิ์ทอง คนไทยในสวีเดน
 • image 52
  คุณสุภาพร แฟร้งค์เคิล คนไทยในเยอรมันนี
 • image 53
  คุณแสงเงิน แกมนิล คนไทยในอเมริกา
 • image 54
  คุณคุณปัทมาวดี หิรัญบุตร คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 55
  คุณปราณี สรวงษ์ คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 56
  คุณหทัยกาญจน์ ยมเสถียรกุล คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 57
  คุณ วันวิสา ภูรีเลิศวาณิชย์ คนไทยในอเมริกา
 • image 58
  คุณดาวเรือง ปทุมมา คนไทยในสเปน
 • image 59
  คุณพัชรี แก้วน้ำ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 60
  คุณ ธนภัคค์ เพิ่มสมบูรณ์ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 61
  คุณจิรวรรณ อจลปราการ คนไทยในอมเริกา
 • image 62
  คุณกันยา บุญปลื้ม คนไทยในประเทศนอร์เวย์
 • image 63
  คุณมาริสา แซ่ล้อ คนไทยในประเทศเกาหลี
 • image 64
  คุณวัชราภรณ์ ลูกค้าคนไทยในญี่ปุ่น
 • image 65
  คุณแป้น พรรัตน์ เทพราช คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 66
  คุณอ้น คนไทยในฝรั่งเศส
 • image 67
  คุณน้ำผึ้ง ทองนิล คนไทยในญี่ปุ่น
Australia
61 2 8520 3543
Germany
49 322 2109 2650
Japan
81 3 4520 8130
New Zealand
64 4 831 8682
Switzerland
41 31 528 0721
Thailand
66 2 231 6799
United Kingdom
44 20 3608 5175
USA
1 323 244 2337
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :