คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ คือ ถือสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มี Work Permit หรือ Visa หรือ หลักฐานการพำนักในต่างประเทศ มีรายได้ประจำ เป็นพนักงาน หรือ เจ้าของกิจการ หรือ อาชีพอิสระ ระยะเวลาการกู้รวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ 70 ปี (แล้วแต่กรณี) ไม่ต้องใช้หลักฐานรายได้ในไทย กู้คนเดียวได้ กรณีที่เป็นแม่บ้าน สามารถใช้รายได้คู่สมรสชาวต่างชาติได้ ซึ่งการขอสินเชื่อของแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไป โดยเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและดำเนินเรื่องทุกขั้นตอนสามารถดำเนินเรื่องได้ในขณะที่ท่านอยู่ต่างประเทศได้ ไม่ต้องเดินทางกลับไทยตลอดการดำเนินเรื่อง
 • image 2
  คุณประกรรษวัต คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 3
  คุณวัลภา ศิริพัฒนานันทกูร คนไทยในสิงคโปร์
 • image 4
  คุณบุษฎี แวลลิงส์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 5
  คุณรัตนา รูปสวย คนไทยในสวีเดน
 • image 6
  คุณณัฐพันธ์ คนไทยในฮ่องกง
 • image 7
  คุณแนน นันทิยา วงศบัวทอง คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 8
  คุณบันดาล คำวงษ์ คนไทยในสิงคโปร์
 • image 9
  คุณทัศนีย์ มาซซ็ง คนไทยในลักเซมเบิร์ก
 • image 10
  คุณน้ำผึ้ง อลิน มาร์ติเนซ คนไทยในสหรัฐอเมริกา
 • image 11
  คุณกันยา ไดคส์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 12
  คุณชื่นจิต ชอว์ คนไทยในเยอรมันนี
 • image 13
  คุณรวิกานต์ โอลันเดร์ คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 14
  คุณศิริเพ็ญ ลีลา คนไทยในอเมริกา
 • image 15
  คุณศิริวรรณ ชูเที่ยง คนไทยในสวีเดน
 • image 16
  คุณกัญญนันท์ โฟลเลอร์ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 17
  คุณน้ำฝน แม็กดัฟฟ์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 18
  คุณมนัสลักษณ์ มุขยวงศ์ คนไทยในฮ่องกง
 • image 19
  คุณชวิศา วิเศษสังข์ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 20
  คุณสุพรรณี อ่วมศิริ คนไทยในสวีเดน
 • image 21
  คุณธนพร แมคโดนัลด์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 22
  คุณจอมสุรางค์ จำปาบุรี คนไทยในอเมริกา
 • image 23
  คุณนรีกานต์ อุจิโนะ คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 24
  คุณปวีณา ชูพักตร์ แม่บ้านคนไทยในประเทศอังกฤษ
 • image 25
  คุณจินตนา มอริส คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 26
  คุณศิริวรรณ ปาระเคน คนไทยในอังกฤษ
 • image 27
  คุณสุวิมล บีเดอร์มัน คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 28
  คุณสปันนา สกุลนักดนตรี โคนโอเวอร์ คนไทยในอเมริกา
 • image 29
  คุณจำรวย ขาวอ่อน คนไทยในฮ่องกง
 • image 30
  คุณประภา คอมลี่ย์ คนไทยในอังกฤษ
 • image 31
  คุณสำรวย ผันอากาศ คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 32
  คุณเพ็ญพิมล สตั๊บ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 33
  คุณนิชกุล บอล คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 34
  คุณจรรยา เฟรนบริ๊ก คนไทยในเนเธอร์แลนด์
 • image 35
  คุณสุภารัตน์ ศิลาทอง คนไทยในอิตาลี
 • image 36
  คุณใจวิจิตร วงษ์เชษฐา คนไทยในสิงคโปร์
 • image 37
  คุณคุณวีรวัฒน์ เมฆสกุลดี คนไทยในเกาหลี
 • image 38
  คุณอัจฉราพร มาดี คนไทยในอังกฤษ
 • image 39
  คุณผุสดี แบรี่แมน คนไทยในสหรัฐอเมริกา
 • image 40
  คุณพัชราภรณ์ วิลสัน คนไทยในสหรัฐอเมริกา
 • image 41
  คุณดวงดาว เงินทองดี คนไทยในประเทศอังกฤษ
 • image 42
  คุณขวัญฤทัย ศาสตร์นิพนธ์ คนไทยในประเทศอิตาลี
 • image 43
  คุณปริม คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 44
  คุณศรีนวล รองหัสสุข คนไทยในประเทศนอร์เวย์
 • image 45
  คุณสมชาย มีหมู่ คนไทยในญี่ปุ่น
 • image 46
  คุณปิยาภรณ์ คำเชียงใหม่ คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 47
  คุณปาริฉัตร คิม คนไทยในเกาหลี
 • image 48
  คุณเสนอ ใจกาศ คนไทยในสิงคโปร์
 • image 49
  คุณเบญจมาศ พุฒศรี คนไทยในสวีเดน
 • image 50
  คุณสมาพร บรรณารักษ์ คนไทยในอเมริกา
 • image 51
  คุณทิพวรรณ รินซะ คนไทยในโอมาน
 • image 52
  คุณนิภา เหมือนโพธิ์ทอง คนไทยในสวีเดน
 • image 53
  คุณสุภาพร แฟร้งค์เคิล คนไทยในเยอรมันนี
 • image 54
  คุณแสงเงิน แกมนิล คนไทยในอเมริกา
 • image 55
  คุณคุณปัทมาวดี หิรัญบุตร คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 56
  คุณปราณี สรวงษ์ คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 • image 57
  คุณหทัยกาญจน์ ยมเสถียรกุล คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 58
  คุณ วันวิสา ภูรีเลิศวาณิชย์ คนไทยในอเมริกา
 • image 59
  คุณดาวเรือง ปทุมมา คนไทยในสเปน
 • image 60
  คุณพัชรี แก้วน้ำ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 61
  คุณ ธนภัคค์ เพิ่มสมบูรณ์ คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 62
  คุณจิรวรรณ อจลปราการ คนไทยในอมเริกา
 • image 63
  คุณกันยา บุญปลื้ม คนไทยในประเทศนอร์เวย์
 • image 64
  คุณมาริสา แซ่ล้อ คนไทยในประเทศเกาหลี
 • image 65
  คุณวัชราภรณ์ ลูกค้าคนไทยในญี่ปุ่น
 • image 66
  คุณแป้น พรรัตน์ เทพราช คนไทยในออสเตรเลีย
 • image 67
  คุณอ้น คนไทยในฝรั่งเศส
 • image 68
  คุณน้ำผึ้ง ทองนิล คนไทยในญี่ปุ่น
Australia
61 2 8520 3543
Germany
49 322 2109 2650
Japan
81 3 4520 8130
New Zealand
64 4 831 8682
Switzerland
41 31 528 0721
Thailand
66 2 231 6799
United Kingdom
44 20 3608 5175
USA
1 323 244 2337
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :