คุณ นิศารัตน์ อ่อนละม้าย ลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย
" เจ้าหน้าที่ดูแลติดตามเอกสารดีค่ะ ตั้งแต่รวบรวมเอกสารจนกระทั่งเรื่องเข้าธนาคาร "

Q : ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A : อยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง และที่สำคัญคือสามารถเป็นที่พักอาศัยสำหรับญาติ พี่น้องได้ค่ะ

Q : มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : Search จาก google

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่ คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลติดตามเอกสารดีค่ะ ตั้งแต่รวบรวมเอกสารจนกระทั่งเรื่องเข้าธนาคาร

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A : กังวลในหลายๆเรื่องในตอนแรก แต่คิดว่าจะผ่านจากการอนุมัติจากซันแล้ว ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับทางธนาคาร

Q : อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : เพราะเนื่องจากซันเป็นบริษัทที่ติดต่อกับธนาคารโดยตรง และจากรีวิวของลูกค้าที่ใช้บริการท่านอื่นๆ

Q : วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจค่ะ

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : บริษัทซันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนที่อาศัยในต่างประเทศ ไม่มีเวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารด้วยตนเองคะ

BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :