คุณ อาทิยา พลศักดิ์ ลูกค้าคนไทยในประเทศ อังกฤษ
" ประทับใจเกือบทุกอย่างคะ เจ้าหน้าที่ประสานงานได้ดี ช่วยเหลือแนะนำเรื่องเอกสารได้ดีมากคะ ประสานงานค่อนข้างรวดเร็วคะ "

Q: ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ ?

A: อยากซื้อไว้เวลากลับไทย ได้อยู่รวมญาติพี่น้องค่ะ

Q: มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ?

A: ผ่านเฟสบุ๊คค่ะ

Q: ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่ คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ ?

A: ประทับใจเกือบทุกอย่างคะ เจ้าหน้าที่ประสานงานได้ดี ช่วยเหลือแนะนำเรื่องเอกสารได้ดีมากคะ ประสานงานค่อนข้างรวดเร็วคะ

Q: ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ?

A: กลัวจะไม่ผ่านมากกว่าค่ะ ใช่ค่ะใช้เวลาเดินเรื่องค่อนข้างนาน วงเงินไม่กังวลเท่าไหร่ค่ะ เพราะได้วงเงินมากกว่าที่ตั้งไว้ค่ะ

Q: อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ ?

A: อย่างแรกเลยคือ เก็บเงินหลังจากเดินเรื่องผ่านด้วยค่ะ เลยเชื่อมั่นค่ะ

Q: วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ?

A: พอใจคะ ได้วงเงินสูงกว่าราคาบ้านด้วยคะ

BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :